Kočevska in Kolpa

Ko?evska in Kostel
Cena: 24
Agencija: Kompas Ko?evje
Po dogovoru
Program:

Ob 8:30 se dobimo pred pokrajinskim muzejem , kjer si ogledamo razstavo Ko?evska: Izgubljena kulturna dedi?ina ko?evskih Nemcev. Ogledali si bomo tudi mestno jedro, prodajno razstavo doma?e obrti.
Nato se odpravimo proti Ko?evski Reki. V Ko?evski reki si nato ogledamo na novo zgrajeno cerkev Janeza Krsnika, ki je postavljena na mesto poruene. Cerkev stoji na najviji to?ki v vasi in je obdana z drevoredom divjega kostanja. Blizu cerkve raste oreh. Drevo je najdebeleji znani oreh v Sloveniji.. Obseg oreha meri 434 cm, visok pa je (bila) 15 m. Pod njim je kamnita miza z letnico 1696. Lahko si ogledamo tudi Reko jezero, ki se nahaja v dolini poleg vasi.
Sledi vonja do Borovca , kjer je moen zunanji ogled bunkerja iz ?asa, ko je bilo tu zaprto obmo?je. Nato se odpravimo proti dolini Kolpe. Zapeljemo se do Kaptola, kjer nas v gostilni pri Grofu ob razgledu na Kostelski grad ?aka malica(kostelski ?upajz ali narezek). Grad je bil sezidan v letih 1247- 1325 in se v listinah prvi? omenja leta 1336 kot GRAFFENWARTH grofovska straa.

Po kratki vonji smo e pri slapu Neica. Slap sestavljajo trije ve?ji, priblino 10 m visoki lehnjakovi slapovi. Vodi? nam bo postregel z pravljico o Neici. Pot nas bo nato vodila mimo polnilnice Costella. Moen je ogled cerkve Marije Vnebovzete(zunanji ogled). Sedanja cerkev je bila, razen zvonika, zgrajena med leti 1858 in 1864.
Po panoramski 12 km dolgi cestici ob Kolpi prispemo do Bilpe, kjer je postanek za ogled izvira Bilpe in edine vodne kova?ije Verderber. Prisluhnili bomo zanimivi legendi "Kako je vrag ?ez Kolpo sko?il". Vonjo nadaljujemo do Dola, kjer se bomo ustavili na turisti?ni kmetiji Konda. Tu je mona pokuina in nakup doma?ih sirov.. ?e bomo e pri mo?i, si bomo ogledali sramotilni steber (pranger) v Predgradu. Za kaznovanje lajih prekrkov so v za?etku 16. stoletja postavili sramotilni steber.
Sledi povratek v Ko?evje, kjer nas bo ?akalo pozno kosilo v gostilnici Falkenau. Izbiramo med dvema menijema:1.goveja, gobova juha, pe?ena vratovina, puranji dunajski zrezek, praen krompir, zelenjava, sestavljena solata in jabol?ni zavitek ali 2. goveja, gobova juha, puranji hini zrezek, pe?ena vratovina, duen ri, sestavljena solata in sadna rezina

Cena: 24 na osebo pri najmanj 40 potnikih.
Cena vsebuje : vstopnina, zunanji ogledi, malica, pozno kosilo, strokovno vodenje in organizacija izleta.

Opcija: avtobusni prevoz
Program lahko prilagajamo zaklju?enim skupinam
Facebook MySpace Twitter Digg Google Bookmarks RSS Feed