Kočevska in Kolpa

Team building Kolpa
Cena: 40
Agencija: Kompas Ko?evje
Po dogovoru
Zabavni team building organiziramo v kanjonu zelene lepotice Kolpe. Trajanje programa je prilagojeno eljam naro?nika, od nekaj ur, do nekaj dni. Vklju?uje pohodnitvo, aktivnosti na vodi (rafting, kajak,) in druabne igre, mono pa je tudi kolesarjenje in plezanje.

Mone aktivnosti:
 1. Pohod z iskanjem zaklada po napotkih
 2. Tekmovanje v noenju rafta (vklju?no z obla?enjem).
 3. Pre?kanje Kolpe s kajakom(ali drugim plovilom) z iskanjem skritih predmetov.
 4. Streljanje z loki v tar?o
 5. Spu?anje po plezalni vrvi
 6. Vle?enje vrvi.
 7. Sestavljanje ?loveke piramide.
 8. Miselne igre.

Pri opravljanju nalog se od udeleencev zahteva timsko delo, dobro komunikacijo in fizi?ne sposobnosti.
Udeleence na podlagi za?etnih animacijskih iger razdelimo v skupine, lahko pa skupine pripravimo tudi vnaprej.

Program pripravljamo na dva na?ina:

- tekmovalen.
Skupine tekmujejo med seboj , kateri bo uspelo prvi priti do zaklada

- timski.
Skupina premaguje ovire na poti do cilja, kjer jo tevilo in zahtevnost nalog se prilagodi eljam in potrebam skupine.
?aka zaklad..V ceno programa, ki vsebuje dejavnosti zakatere se dogovorita naro?nik in organizator, je vklju?eno tudi:

 1. Rekviziti za izpeljavo programa
 2. Prigrizek in pija?a ob za?etku programa
 3. Pozno kosilo s sladico in pija?o ob zaklju?ku
 4. ampanjec kot zaklad
 5. Fotografiranje in spominski CD

Facebook MySpace Twitter Digg Google Bookmarks RSS Feed